Dolenje ponikve

Dolenje Ponikve so majhna vas blizu Trebnjega. Ima okoli 190 prebivalcev. Sosednje vasi si Dečja vas, Gorenje Ponikve, Dolenja Nemška vas… Dolenje Ponikve imajo okoli 192 prebivalcev. Površina kraja je okoli 187 ha. Na Dolenjih Ponikvah je 9 kmetij, bolj znana je Eko kmetija Kužnik ki se ukvarja s pridelavo sadj in zelenjave. Dolenje Ponikve so glede na majhnost kar gospodarsko razvita vas.

PROMETNE POVEZAVE:

Do Dolenjih Ponikev lahko prideš z po cesti, železnici.